FORSIDE

Status for Køge Hallerne i skrivne stund er:

Hal 1 er nu så færdig at den er taget i brug, der mangler dog fortsat nogle småting, men de vil blive udført medens hallen er i drift.

Hal 2, der jo har fungeret som depot, dels for Idrætsbørnehaven og dels for os selv, da alle depoter er pillet fra hinanden i forbindelse med renoveringen af hal 1, er ved at blive tømt, depotet mellem hal 1 og 2, er færdigt og vores brugere er på vej tilbage i skabene.

I hal 2 mangler vi så kun at få om malet håndboldbanen, hvor et uheldigt farvevalg gør at dommeren ikke kan se om der er overtrådt eller ej. 

Vedr. hal 3, eller Spar Nord Arena som den jo hedder, har fået monteret bagnet. Inforskærmene opstartes i dag og scorings anlægget monteres på tirsdag. Det sidste på tribunerne og gulv udføres.

Air-domen, den bliver fjernet lige så snart den kommende køber har sagt ja. Hvad der så skal ske med området, arbejdes der kraftigt på, men vi vil gerne sikre mest muligt kapacitet til aktiviteter, når vi ved noget, kommer der update på situationen her.

Idrætsbørnehave fejrede tilbagevenden til Hal 1

Efter at have været væk fra deres faste tilholdssted i Køgehal 1 – også kaldet “den gamle hal” – kunne 46 børn fra Idrætsbørnehaven Køge tirsdag formiddag fejre at de kunne vende tilbage til hallen – i ny, flot udgave.

De 46 børn, der grundet Corona var delt op i to grupper på hver sin “banehalvdel” i hallen, kom til fejringen i to flotte lige kolonner fra Idrætsbørnehavens lokaler, hvorefter de blev budt velkommen af halinspektør Kim Petersen, der håbede at børnene ville få mange gode timer fremover i de nye omgivelser. Herefter råbte børn, pædagoger og halpersonale tre korte og et langt hurra for Køgehallerne – og så fulgte de glade og veloplagte børn op med at synge den danske nationalsang.

Så var det tid til at tage fat på at fortære de tre flotte kagekoner og skylle efter med saftevand, inden legen på det nye, lyseblå halgulv for alvor kunne begynde.

“Børnene har siden slutningen af maj måned været væk fra deres vante omgivelser i Hal 1 på grund af dennes omfattende renovering. I den mellemliggende periode har børnene været henvist til udendørsarealerne ved Idrætsbørnehaven og stadions grønne arealer. Heldigvis har sommervejret været fantastisk, så det er kun få perioder, vi har været henvist til at benytte den ene halvdel af den nu ligeledes renoverede Hal 2 og vore egne lokaler”, fortalte en tilfreds dagtilbudsleder Annette Patrunch.

Halinspektør Kim Petersen kunne fortælle de fremmødte, at der til at lægge det nye halgulv bl.a. er brugt 9 km brædder under det moderne Taflex sportsgulv og der i alt er brugt 60.000 skruer til projektet ….