FORSIDE

HURRA det er netop meddelt at airdomen efter veludført tjeneste i Køge er solgt til nedtagning i august måned

Køgehallerne købte d. 1. juli tennis hallen som inddrages som hal 4. På den anden side af sommeren, vil den blive inddraget, i det samlede hal anlæg. 

Det er desværre ikke muligt endnu, at bruge den nye Café, men Niels har nu mulighed for efter aftale og reservation, at sælge mad og drikke varer fra det gamle cafeteria. Kontakt Niels på tlf. 40 31 33 52.
Se mere under fanebladet Café Hall.

Nyhedsbrev fra Køge Kommune

Hal 3-projekt går fremad og bliver udvidet

Når de nuværende corona-restriktioner bliver lempet, er Hal 3 klar til at slå dørene op for de ivrige idrætsudøvere, der står og tripper for at komme i gang. En milepæl er nemlig nået i oprydningen efter entreprenørens konkurs, hvor selve hallen er gennemgået og forstærket. Der foreligger nu den nødvendige dokumentation for, at bygningen opfylder alle krav, og på den baggrund er der opnået en midlertidig ibrugtagningstilladelse. Tilladelsen gælder for træning uden tilskuere med maksimalt 50 personer frem til d. 11. august 2021 og vil blive udnyttet i det omfang, restriktionerne tillader det.

Samlet ibrugtagning til sommer

I foyer-bygningen arbejder vi på at forstærke de sidste søjler og tilhørende fastgørelser, hvor vi forventer at blive færdige i løbet af foråret.

Således håber vi – med de gældende restriktioner som en ubekendt faktor – på en samlet ibrugtagning af hele byggeriet inden sommerferien.

Der kan også fortsat spilles fodbold på Køge Idrætspark, det er der ikke ændret på. I forbindelse med det forstærkningsprojekt og kontrol af de bærende søjler, der altså blev sat i gang på baggrund af byggesjusk fra den konkursramte entreprenør på Hal 3, har det dog

vist sig nødvendigt også at gå facadepladerne på nordsiden af bygningen efter. I samme forbindelse har Køge Kommune besluttet at afspærre et område foran hallen. Vi har orienteret fodboldklubberne, som har meddelt, at de er enige i de tiltag, der er iværksat.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at facadepladerne ikke er i risiko for uden videre at falde ned – og der er i løbet af det seneste år, hvor bygningen har stået, ikke konstateret synlige skader – heller ikke i forlængelse af efterårets og vinterens vejrlig.

Frem mod sommeren, hvor forstærkningsprojektet også står på i halbyggeriets foyer, vil facaderne blive gået efter og sandsynligvis forstærket. Forhåbentlig vil det endelig forstærkningsprojekt være fuldført til sommer. Undervejs vil der tillige blive gennemført ugentlige tilsyn på facadepladerne, så eventuelle forandringer opdages i tide.

Goddag og farvel

Den kommunale del af den nye omklædningsbygning omfatter stueetagen og en lille del af 1. sal. Selve stueetagen rummer omklædnings- og baderum, depotrum, styrketræning og fitnessrum m.v., der alle er taget i brug – om end i begrænset omfang. Det

bliver en stor dag, når hele bygningen med Loungen på 1. sal sammen med stadiontribunen og kunstgræsbanen, kan fyldes med aktive sportsudøvere, sponsorer og tilskuere.

I det gamle klubhus er miljøsaneringen tilendebragt og selve nedrivningen afsluttet.

Nye tider er ved at indfinde sig på Køge Idrætspark, og vi glæder os til igen at kunne samles både ude og inde, når tiden bliver til det.

Gode forårshilsner, Køge Kommune

Status for Køge Hallerne i skrivne stund er:

Hal 2, Vi mangler kun at få om om malet håndboldbanen, hvor et uheldigt farvevalg gør at dommeren ikke kan se om der er overtrådt eller ej. Dette sker i uge 31.

Vedr. hal 3, eller Spar Nord Arena som den jo hedder, så er hallen taget i brug, men der mangler at blive udført det der skal til, for at få en ibrugtagningstilladelse for foyerdelen. Det forventes at ibrugtagnings tilladelsen give 1 august.

Air-domen, er nu sat til salg. Se info om det øverst oppe på denne side.