FORSIDE

Velkommen til Køge Hallerne – Sport og events nye hjemmeside.

Hvis der er spørgsmål,  kommentarer eller gode ideer til denne, kontaktes halinspektør Kim Petersen, på info@koegehallerne.dk

Status for Køge Hallerne i skrivne stund er:

Hal 1, har fået nyt loft og lys. Omklædningsrummene har fået nye lofter, ventilation og nogle steder nyt lys. Der er også trukket nye vandrør.
Det “gamle” håndbold rum, er blevet renoveret for at give plads til at Idrætsbørnehaven kan flytte derind, da der ikke er plads til de rum de tidligere havde. Håndbold er i stedet flyttet til forpagterens gamle kølerum. Hallens værksted flytter snart ned til Spar Nord Arena, og det giver så plads til at Idrætsbørnehaven kan få et længe ønsket depot til papirvarer.
Arbejdet med at lægge det nye gulv er godt i gang, og det forventes at hallen er klar til brug i uge 37. I den forbindelse bliver hal 1 “udvidet, da repoerne fjernes for at give plads til håndboldbanen i fuld størrelse. Hal 1 bliver kun opstreget til håndbold. Vi får et helt nyt “Tarflex” gulv, det bliver så flot.
Udendørs er renoveringen af det flade tag godt i gang.

Hal 2, der jo har fungeret som depot, dels for Idrætsbørnehaven og dels for os selv, da alle depoter er pillet fra hinanden i forbindelse med renoveringen af hal 1, er ved at blive tømt, vi afventer lige i øjeblikket at der bliver lavet lys i depotet mellem hal 1 og 2. Her skal vi så i gang med at opsætte skabe o.s.v. til skolerne udstyr, samtidigt vil der så blive lavet depotplads til basketball. Når det er på plads slipper vi for at skulle have udstyr stående i hallen.
I hal 2 mangler vi så kun at få om malet håndboldbanen, hvor et uheldigt farvevalg gør at dommeren ikke kan se om der er overtrådt eller ej. Dette arbejde har desværre ikke kunne udføres, da hallen jo har været fyldt op, men vi finder en weekend, hvor vi kan få det udført, uden de store gener.
Udendørs har vi fået fjernet hækken mod hal 2, hvilket giver et meget pænere udtryk, og samtidigt giver det bedre plads til at parkere.

Vedr. hal 3, eller Spar Nord Arena som den jo hedder, så er gulvet blevet lakeret, der mangler en lille smule på tribunerne. alle møbler er kommet på plads. Køkkenet er også klart. Udendørs er facaderne også ved at være færdige. I uge 32, bliver byggeriet gennemgået dels af os fra hallerne og dels af byggeledelsen, for at finde fejl og mangler der så skal udbedres.
Det er itv. planen at vi skal have en midlertidig ibrugtagnings tilladelse, således at vi kan begynde træning i d. 10. august.
Indtil da må vi desværre ikke have brugere i hallen.

Air-domen, den bliver fjernet lige så snart den kommende køber har sagt ja. Hvad der så skal ske med området, arbejdes der kraftigt på, men vi vil gerne sikre mest muligt kapacitet til aktiviteter, når vi ved noget, kommer der update på situationen her.