NYHEDS ARKIV

Så er børnehaven endeligt tilbage i den nyrenoverede hal 1

Historisk trekantsten på plads foran Spar Nord Arena

Hal 3 er tæt på snart at kunne tages i brug efter at der i sensommeren blev konstateret fejl i fundamentet og stålkonstruktionens fastgørelse. Håndværkerne samt Køge Kommune og Køgehallerne har arbejdet hårdt på, at blive færdige så Hal 3 kan ibrugtages her i løbet af primo 2021 – så snart Coronaen tillader det.

Vi har netop fået godkendt alle stolper og spær i hallen. Og der arbejdes nu på at reetableret de steder, hvor vi har måtte skære huller i vægge og gulv.
Vi er så gået igang med forstærkningen af foyerdelen, så vi håber det også kommer til at gå forholdsvist hurtigt.

Køge kommune bevilligede en tillægsbevilling den 17. november 2020, så arbejdet med Hal 3 inkl. lounge etc. kunne færdiggøres.

Men i den mellemliggende tid har vi ikke sovet, men har brugt tiden til at få færdiggjort og færdigindrettet alle de andre områder, herunder fået hal 1 og hal 2 malet, lagt nyt gulv i hal 1 og fået istandsat omklædningsrummene i hal 1.

I den nye Hal 3 delen har vi fået møblering og indretning på plads og fået opsat scoretavler og fået monteret alle de sportsredskaber som en travl sportslig dagligdag nødvendiggør.

”Derudover er der ombygget og indrettet depotrum af hallens personale og vi har fået indrettet restaurant og serveringsarealer, fået lavet lækre loungeområder, så når vi får åbnet loungeområdet i Hal 3 er denne del færdig til brug og efterfølgende vil lounge og omklædning bliver ibrugtaget løbende i foråret 2021 når Corona har givet slip på forsamlingsforbuddet og ibrugtagelsen er på plads”, fortæller Kai Jensen, bestyrelsesformand for Køgehallerne.

Udenfor er udeområderne stort set færdige med beplantning, ny belægning, men historien skal lige følge med.

Engang sidst i 1970’erne blev der opsat en trekantsten på Køgehallernes hal 1. Historien skulle efter sigende være, at det var den daværende formand for Køgehallerne, Poul Andersen – i folkemunde kaldet ”Baldur” – der fra Sparekassen for Kjøge og Omegn (i dag Nordea) som havde denne trekantsten med Køge By Byvåben monteret indendørs på deres endevæg på Torvet 14. Det skyldtes at Sparekassen for Kjøge og Omegn oprindeligt havde lokaler på Rådhuset, og åbningstiden var to timer hver lørdag eftermiddag.

Sparekassen er en af Danmarks ældste og Køges første pengeinstitut og blev stiftet i 1836.

Men da der skulle bygges om, blev trekantstenen sat ned i kælderen hvor den stod i mange år, men det syntes ”Baldur”, der var bankbetjent i pengeinstituttet, var synd og så blev trekantstenen givet til og opsat på Køgehallerne.

For at gøre ondt værre har Trekantstenen i mange år synet hen, da den efterhånden var blevet dækket af buske og træer, da indgangen til Køgehallerne blev flyttet.

Men nu er trekantstenen kommet frem til glæde og ære. Fredag den 15. januar blev trekantstenen sat på plads ved hovedindgangen til Spar Nord Arena.

”Skulle nogen have mere kendskab eller fakta til denne historie om trekantstenen hører vi det meget gerne, så historiebogen bliver korrekt”, siger Kai Jensen.

Men alt andet lige, er Trekantstenen blevet istandsat efter mange år ”i skyggen” og den vil fremover være et smukt vartegn med Køge Kommunes byvåben ved Hal 3 og Køgehallernes nye hovedindgang. Som en klar påmindelse om fællesskabet og synergien omkring opførsel af Hal 3 mellem Køge Kommune og Køgehallernes klubber.

Billedtekster:

Fra venstre glæder byrådsrepræsentant i Køgehallernes bestyrelse, Flemming Christensen, halinspektør Kim Petersen, bestyrelsesmedlem i Køgehallerne Kai Jensen og næstformand Jørgen Poulsen sig over opsætningen af den historie trekantsten foran Spar Nord Arenas hovedindgang.