Søg tilladelse om overnatning

Vedr. midlertidige overnatninger skal dette meddeles til Køge Kommune på tmf@koege.dk senest 14 dage før første overnatning, samt redegøre jf. nedenstående fra bygningsreglement BR18:

  • 6h

Pladsfordelingsplaner og midlertidig overnatning

Pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler med mere end 150 personer, jf. § 148, nr. 5, eller § 157, nr. 1, som ikke er en del af en certificering af en transportabel konstruktion, skal udfærdiges af en certificeret brandrådgiver eller godkendes af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Midlertidige overnatninger, jf. § 152 a, skal meddeles til kommunalbestyrelsen senest 2 uger før første overnatningsdøgn.

  • 152 a

Midlertidig overnatning i bygningsafsnit, der ikke er indrettet i et bygningsafsnit i anvendelseskategori 5, kan ske i øvrige bygningsafsnit omfattet af § 147, når det sikres at:

Der er tale om kortvarigt ophold på op til 5 døgn.

Der er tilstrækkelige alarmerings-, evakuerings- og redningsmuligheder.

Der i byggeri, hvor der midlertidigt overnatter mere end 150 personer, skal være mindst én fast vågen vagt.

Der udarbejdes en driftsplan efter bestemmelserne i § 83, som sikrer, at der opnås et sikkerhedsniveau som beskrevet i § 82.

Der er udarbejdet ordensregler om forebyggelse af brand.

Der er udarbejdet en brand- og evakueringsinstruks.

Der er udarbejdet en belægningsplan for lokaler, hvor der overnatter mere end 50 personer.

Der vil kun kunne tillades overnatning i hal 1 og 2.

Hent evt. tegninger under menupunktet Anden Teknisk Info – Tegninger